Geschiedenis

Het eerste AOV-feest werd gehouden op 10, 11 en 12 september 1964. Echter begint de geschiedenis van de Varsseveldse volksfeesten hier niet.

De kermis ontleent haar naam aan het woord ‘kerkmis’. In de middeleeuwen geschiedde de inwijding van een nieuwe kerk op feestelijke wijze en werd ieder jaar op de naamdag van de beschermheilige van de kerk een kermis gevierd. Gaandeweg werd het feest buiten de kerk voortgezet en veranderde de naam in ‘kermis’. De kerk te Varsseveld is gewijd aan de heilige Laurentius wiens naamdag 10 augustus is. Sinds mensenheugenis wordt er op of rond deze dag feest gevierd in het dorp.

De feesten rondom de kerk kregen uitspattingen welke een doorn in het oog waren van de Kerkenraad van de hervormde kerk. Men was van mening dat de kermis een wijze van feest vieren was waardoor ‘het zedelijk peil der bevolking zeker niet verhoogd werd’. Men diende een verzoek in bij B en W van Wisch om over te gaan tot afschaffing van de kermis, zoals deze in veel omliggende dorpen ook reeds geschied was. Ze vonden de bestuurders aan hun zijde en in 1899 betekende dit het einde van de kermis in Varsseveld.

Dit was echter niet het einde van een jaarlijks feest in het dorp. Onder de naam ‘volksfeest’ vond er vanaf 1900 ieder jaar een evenement plaats dat in grote lijnen overeen kwam met de vroegere kermis, zij het dat de kerk niet meer in verband werd gebracht met dit feest. Ook deze volksfeesten vielen niet bij iedereen in goede aarde en zo zien we dat er in 1912 naast de volksfeestcommissie een Christelijke Oranjevereniging werd opgericht.

In 1913 was het honderd jaar geleden dat ons land werd bevrijd van de Franse overheersing. In Varsseveld wilde men dit Onafhankelijkheidsfeest met de gehele bevolking vieren, maar de Volksfeestcommissie en de Christelijke Oranjevereniging zaten niet op één lijn. Er werd besloten om elke vereniging een eigen feest te laten vieren. Wel werd de bevolking opgeroepen tezamen de straten te versieren, waaraan, zij het in eerste instantie schoorvoetend, gehoor werd gegeven.

Op 8 en 9 september 1913 zou het feest, georganiseerd door de volksfeestcommissie, worden gevierd. De versieringen aan het gemeentehuis werden even voor de aanvang verwijderd waardoor een demonstratie ontstond door de bevolking. De burgerij was zeer ontstemd en bond andermaal een vlag aan het gemeentehuis en een portret van de Koningin en de prins. Het bleef rustig, totdat de burgemeester ten tonele verscheen en de laatste versieringen liet verwijderen. De burgemeester hield hierop een toespraak, waarin hij zijn standpunt verdedigde.

Op 16 en 19 september 1913 werd het feest van de Christelijke Oranjevereniging gevierd. Men had de versieringen en erebogen laten staan, aangezien deze door de leden van beide verenigingen waren vervaardigd. Voor het gemeentehuis werd het Wilhelmus gezongen en wederom legde de burgemeester uit waarom hij het jammer vond dat het feest niet gezamenlijk werd gevierd en waarom er niet gevlagd werd vanaf het gemeentehuis. Aan het eind van het feest trokken de muziekkorpsen van Concordia en Excelsior nog wel gezamenlijk door het dorp, maar er was een tweedeling ontstaan welke nog vele jaren na zou dreunen.

Pas vijftig jaar later zocht men weer toenadering tot elkaar, wat in 1964 resulteerde in de oprichting van de Algemene Oranje Vereniging.

15 t/m 18 augustus 2024: Varsseveldse Volksfeesten!

Elk derde weekend van augustus, feest voor jong en oud!