Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • De AOV: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
    Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De AOV besteed veel zorg aan de werking en inhoud van haar website. Desondanks is het niet onmogelijk dat bepaalde inhoud niet volledig of onjuist is, wij vragen hiervoor uw begrip. Bent u een onvolledigheid tegengekomen, dan verzoeken wij u deze te melden.

De AOV verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De AOV is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De AOV kan de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen zonder voorafgaande melding. De AOV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De AOV niet verantwoordelijk voor aan deze webpagina gekoppelde bestanden van derden.

De inhoud van deze website bevat mogelijk copyright van de AOV of van derden. Gebruik van deze informatie is op eigen risico.

U zal de AOV, diens werknemers, vrijwilligers van de AOV, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Voor vragen die betrekking hebben op de webpagina kunt u zich wenden tot de AOV.